Corona update

CORONA UPDATE:

Om u te informeren m.b.t. regelingen en gevolgen voor ondernemers en hun medewerkers m.b.t. het corona virus, hierbij een nieuwsbericht.

Voor onze klanten: wij nemen de komende dagen persoonlijk contact op om de actiepunten voor jullie als organisatie in kaart te brengen en zullen jullie uiteraard begeleiden!

Regelingen vanuit overheid/ wet voor werkgever/werknemer:

 • Werktijdverkorting en een WW-uitkering voor het personeel:

Hierop kan een beroep gedaan worden indien er door het corona virus een acute vermindering van werk binnen uw organisatie ontstaat.

Dit is van toepassing indien u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk heeft.

De uitkering bedraagt 70% van het salaris voor het gedeelte wat verminderd is aan uren, de overige 30% wordt dus wel betaald door werkgever.

Deze regeling geldt niet voor oproepkrachten, uitzendkrachten en ZZP-ers binnen uw organisatie                          .

 • Calamiteitenverlof:

Dit is bedoeld voor kortverlof (enkele uren tot dagen) en kan bijv. worden ingezet door werknemers om de periode waarin zij opvang voor de kinderen proberen te organiseren. Tijdens dit verlof geldt een doorbetalingsverplichting van 100% voor de werkgever.

 • Kortdurend zorgverlof:

Dit is bedoelt voor werknemers die voor zieke familieleden moeten zorgen. Dit verlof bedraagt maximaal het aantal uren van twee werkweken. Tijdens dit kortdurend zorgverlof kan de werknemer aanspraak blijven maken op zeventig procent (minimaal het minimum loon) van het normale salaris, maar er kunnen aanvullende regels gelden (bijv. op grond van een personeelshandboek en/of cao).

Bij uitzondering kan kortdurend zorg verlof ook ingezet worden door de medewerkers die absoluut geen andere opvang voor de kinderen kunnen organiseren.

 • Bijzonder uitstel van betaling belastingen:

Wij kunnen per direct uitstel voor u aanvragen voor betaling van de volgende belastingen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting.

 • Geen verzuimboete:

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete achterwege laten of terugdraaien die is opgelegd voor het niet (tijdig) betalen van belasting.

 • Verlaging voorlopige aanslag:

Breng uw resultaatverwachtingen voor 2020 in beeld, zodat wij de voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aanpassen voor u.

 • Voorlopige verliesverrekening

Het verzoeken om voorlopige verliesverrekening zorgt er voor dat u de vennootschapsbelasting over uw verlies sneller terug ontvangt.

 • Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

BKMB kredieten kunnen worden benut als overbruggingskredieten.

 

Regelingen voor ZZP-ers:

 • Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten:

Ook ZZP-ers kunnen hiervan gebruik maken

 • Overweeg factoring:

Dit is een kredietvorm waarbij je vorderingen snel betaald krijgt.

 • Beroep doen op het besluit Bijstandsverlening zelfstandigen

Helaas zijn er op dit moment (nog) weinig specifieke maatregelen getroffen voor de ZZP-ers, wij houden dit nauwlettend in de gaten en zullen u informeren indien nieuwe maatregelen getroffen worden.

 

Wat kunt u zelf doen:

 • Communiceer duidelijk naar de werknemers
 • Neem hygiëne maatregelen op de werkvloer
 • Optimaliseer uw mogelijkheden online en op afstand met elkaar samen te werken
 • Stel een thuiswerkbeleid op (hierbij kunnen wij of uw bedrijfsarts begeleiden)
 • Pas u werktijden aan indien mogelijk (wellicht is deze oplossing ook inzetbaar voor medewerkers die overdag zorg moet dragen voor de kinderen)
 • Faciliteert u, uw werknemers trainingen en opleidingen te volgen? Wellicht is dit het juiste moment! Bekijk de online mogelijkheden voor uw werknemers die thuis zitten.
 • Probeer zoveel mogelijk werkzaamheden en afspraken via online communicatie middelen door te laten lopen
 • Wanneer werknemers zich ziek melden dan kunt u dit gewoon claimen op uw ziekteverzuimverzekering. Uit voorzorg ziekmelden is niet gedekt.
 • Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij om in kaart te brengen wat zij eventueel vergoeden (denk aan annuleren zakenreizen, events etc.)
 • Overweeg de opties voor factoring om uw vorderingen te innen
 • Breng in kaart op welke manier u nu juist wel omzet kunt genereren (wij denken graag met u mee)

Wij zullen onze normale werkzaamheden zoveel mogelijk volgens afspraak voortzetten, maar zullen bedrijven met acute hulpbehoefte t.b.v. deze situatie voorrang geven. Wij hopen op uw begrip.

Zoals aangegeven nemen wij zelf de komende dagen persoonlijk contact op, maar bij vragen kunt u uiteraard met ons bellen (Sanne Knol – 06-27397497).

Om zo snel en goed mogelijk hulp te bieden aan al onze klanten hebben wij de krachten gebundeld met Griffioen Employee Benefits BV. U kunt eventueel ook contact opnemen met Frans Griffioen (06-53296069).

Wet WAB

Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft gaat per 1 januari 2020 de wet WAB (wet arbeidsmarkt in balans) in. Deze wet omvat een aantal wijzigingen:

 • Verruiming ketenregeling: per 1 januari 2020 3 aansluitende contracten in 3 jaar afsluiten. Dit is nu 3 contracten in 2 jaar.
 • Oproepkrachten: oproepkrachten met een nulurencontract of min/max contract zijn alleen verplicht te komen werken als zij minimaal 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. Zo niet, mag de oproepkracht het werk weigeren. Als de oproep korter dan 4 dagen van tevoren wordt opgezegd moet de oproepkracht uitbetaald worden. Na een contractperiode van 12 maanden is de werkgever daarnaast verplicht de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.
 • Transitievergoeding: De werknemer heeft recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, voorheen was dit pas na 2 jaar. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3e bruto maandsalaris per gewerkt jaar, daarmee is de hoogte lager geworden dan de oude regeling.
 • WW premie: de huidige premie is afhankelijk van de toegewezen sector. Per 1 januari zal de WW premie afhankelijk zijn van het type contract wat de werknemer heeft. Als de werknemer een onbepaalde tijdscontract heeft, is de premie een stuk lager dan bij werknemers met een bepaalde tijdscontract. Het verschil tussen deze premies bedraagt 5%. U kunt er dus voor kiezen om een medewerker eerder een onbepaalde tijdscontract aan te bieden, zodat je deze kosten lager kunt houden. LET OP: er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn voor onbepaalde tijd, ook als een bepaalde tijdscontract automatisch is overgegaan in onbepaalde tijd.
 • Payrollwerknemers hebben per 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.
 • Aanpassing ontslagrecht: per 1 januari 2020 kunt u een optelsom maken uit verschillende omstandigheden voor ontslag, dit heet de cumulatiegrond. Deze gronden samen moeten dan een redelijke grond voor ontslag opleveren, nu is het nog zo dat 1 grond helemaal moet voldoen voor ontslag, nu kunt u deze dus met elkaar combineren.

Daarnaast is de Werkkostenregeling iets veranderd. De vrije ruimte wordt verhoogt, deze is nu 1,2% van de fiscale loonsom en wordt verhoogt naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom, alles daarboven blijft 1,2%. De kosten voor een aanvraag Verklaring omtrent gedrag valt nu nog in de vrije ruimte, per 1 januari is dat niet meer het geval en is dit, net als bij reiskosten, een gerichte vrijstelling.

Ook is het per 1 januari 2020 mogelijk om als werkgever een fiets aan de werknemer ter beschikking te stellen en de werknemer hier een bijtelling voor te laten betalen. De bijtelling bedraagt 7% van de nieuwaarde. Voor de dagen dat de medewerker daadwerkelijk op deze fiets naar het werk gaat, mag er geen reiskostenvergoeding naast betaald worden. Deze regeling mag ook toegepast worden naast een auto van de zaak.

 

BTW-nummer per 1-1-2020

Alle eenmanszaken (waaronder ZZP’ers) krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw nummer: het btw-id. Hiervoor heeft u in oktober een brief ontvangen van de Belastingdienst.

Zorg ervoor dat u dit nieuwe nummer gebruikt op uw facturen, website en in uw administratie.

Het oude nummer heeft u ook nog nodig voor de communicatie met de Belastingdienst bij bijvoorbeeld de aangifte omzetbelasting. Dit nummer wordt vanaf 1 januari 2020 het ‘omzetbelastingnummer’ genoemd.

Automatiseren personeelsadministratie

Groeiende organisatie? Snelle toename personeel? Automatiseer de personeelsadministratie!

Wij bieden u:

 • Inzicht in uw personeelsadministratie middels een overzichtelijk dashboard
 • Een medewerkers-app voor inzicht in loonstroken en verlofregistratie
 • Een scherptarief (vanaf € 7,50 per medewerker)
 • Integratie in de financiële administratie

Hieronder een voorbeeld van hoe uw dashboard eruit ziet:

De medewerker kan eenvoudig via de app verlof indienen:

Samenwerking Griffioen Employee Benefits

Fixed Finance heeft een samenwerking met Griffioen Employee Benefits. Sterker nog: wij delen zelfs de werkvloer en kunnen zo gemakkelijk schakelen met elkaar. Kunnen wij u wellicht in de toekomst van dienst zijn met ons HR-oplossingen? Hieronder ziet u wat wij voor u kunnen betekenen!

Moeiteloos groeien door strak ingerichte (financiële) processen?!

Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen op dit gebied:

Voor veel bedrijven vervullen wij de functie van business controller, financial controller of finance manager. Dit doen wij onder andere voor innovatieve technische bedrijven en dan met name de start-ups en scale-ups binnen deze branche waar 10-200 medewerkers werkzaam zijn.

Wat wij vaak bij deze bedrijven zien, is een explosieve groei, waarbij het van groot belang is dat de financiële- en bedrijfsprocessen strak ingericht zijn en voor zo ver mogelijk geautomatiseerd worden. Hieronder een kleine greep uit de uitdagingen die wij hier tegen komen:

De omvang van de financiële administratie neemt vaak snel toe en het strak inrichten en automatiseren van processen zou u een hoop tijd schelen en veel inzichten geven die bijdragen aan de groei van uw onderneming. U kunt hierbij denken aan het automatiseren van de facturatie, het goedkeuringsproces m.b.t. inkomende facturen en rapportages op projectresultaten.

Het financieren van de groei is vaak een grote uitdaging. Wij kunnen u ondersteunen door een liquiditeitsbegroting op te stellen, waardoor tijdig anticiperen op tekorten mogelijk wordt.

De snelle toename van het aantal personeelsleden zorgt ervoor dat u het overzicht in de personeelsadministratie verliest. Het bijhouden van de personeelsgegevens gebeurd vaak nog in Excel bestanden, wat enorm tijdrovend en foutgevoelig is. Dit kunnen wij voor u automatiseren. Hierdoor hebben manager en werknemer inzicht, zonder dat u hier onnodig veel tijd aan hoeft te besteden.

Het gebruik maken van onze dienstverlening biedt jullie de volgende voordelen:

 • Specifieke kennis van uitdagingen binnen uw branche
 • Vervulling van een financiële functie binnen uw organisatie
 • Strak ingerichte en geautomatiseerde financiële – en bedrijfsprocessen
 • Vast maandbedrag, geen onverwachte extra kosten
 • Mogelijke vervanging van uw accountant (ons tarief ligt gemiddeld 30% lager)
 • Tijd- en kostenbesparing op administratief en HR personeel
 • Real time inzicht in uw personeelsgegevens (geen excelbestanden meer bijhouden tbv verlof&verzuim)
 • Inzicht in winstgevendheid per project en/of contract/abonnement

Onderstaand een uitgebreid overzicht van wat wij allemaal kunnen doen. Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan contact met mij op via info@fixedfinance.nl / 06-20315159