Home » Diensten » HR en Salarisadministratie

HR en salarisadministratie

Schakel Fixed Finance in voor je HR en salarisadministratie. Wij kunnen de volgende werkzaamheden verrichten:

 • Verloning van vast of flexibel personeel.
 • Verloning van uitzendkrachten.
 • Rapportages.
 • Implementatie software.
 • Uitvoer HR werkzaamheden.
 • Autromatiseren HR / Salarisadministratie / DGA’s.
 • Werkzaamheden op interim basis.

Verloning

De salarisadministratie begint met de essentiële basis: de verloning zelf. Wij zorgen ervoor dat dit voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Na de verloning stellen wij verschillende documenten beschikbaar aan zowel medewerkers als het bedrijf. Bovendien genereren, controleren en verzenden wij de loonaangifte naar de Belastingdienst.
Naast verloning bieden wij ondersteuning bij de communicatie met diverse instanties, zoals verzekeringen en pensioenfondsen. Tevens staan wij klaar om te helpen bij het HR-proces, inclusief de in- en uitstroom van personeel.

Rapportages

Binnen onze software kunnen we rapportage dashboards aanbieden op basis van de gewenste inzichten. Hierbij kun je denken aan verschillende rapportages, waaronder:

 • Loonkosten per afdeling of vestiging.
 • Rapportages met betrekking tot verlof en verzuim, zoals standen, verlofkalender en verzuimpercentages.
 • Overzicht van loonkosten per periode.
 • Inzicht in contracten, inclusief afloopdata en contracttypes.
 • Maatwerkrapportages op maat van specifieke behoeften.
 • HR-signalen die ervoor zorgen dat belangrijke gebeurtenissen niet worden gemist, zoals jubilea, verjaardagen en aflopende contracten. Deze signalen worden automatisch per e-mail verstuurd.
 • Met deze rapportage dashboards en HR-signalen bieden we uitgebreide mogelijkheden om belangrijke inzichten te verkrijgen en geen essentiële gebeurtenissen over het hoofd te zien.
Inzicht in uw administratie

HR-workflows

Met onze geïmplementeerde workflows wordt elk HR-proces vereenvoudigd. Hieronder volgt een voorbeeld van een workflow voor een indiensttreding:

 1. De medewerker ontvangt een uitnodiging voor de software en vult zijn/haar gegevens in.
 2. De leidinggevende/HR-verantwoordelijke vult de dienstverbandgegevens in.
 3. Na goedkeuring wordt automatisch een arbeidsovereenkomst gegenereerd.
 4. De arbeidsovereenkomst kan digitaal worden getekend via de software.
 5. Deze workflows kunnen ook worden ingesteld voor andere HR-processen, zoals contractverlengingen, salariswijzigingen, urenwijzigingen en uitdienstmeldingen.

Met deze gestroomlijnde workflows bieden we een efficiënte en geautomatiseerde aanpak voor verschillende HR-processen, waardoor tijdrovende taken worden vereenvoudigd en de nauwkeurigheid en efficiëntie worden verbeterd.

Self Service App

Wij bieden een intuïtieve app waarmee medewerkers gemakkelijk verschillende zaken kunnen bekijken en regelen:

 • Persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd.
 • Verlofaanvragen kunnen worden ingediend.
 • Tijd-voor-tijd uren kunnen worden geregistreerd.
 • Inzicht in het eigen dossier, waaronder de arbeidsovereenkomst, loonstroken en overige documenten zoals een beoordelingsverslag.
 • Declaraties, zoals reiskosten, onkosten en een thuiswerkvergoeding kunnen worden ingediend.

Via de werkgeversportal heeft de leidinggevende inzicht in:

 • Loonstroken van medewerkers.
 • Betaalbestanden.
 • Loonaangift.
 • HR-dashboards en rapportages.

Naast deze inzichten kan een leidinggevende ook de ingediende verzoeken van medewerkers goedkeuren, zoals vakantieaanvragen en declaraties.

Met onze gebruiksvriendelijke app stellen we medewerkers in staat om gemakkelijk hun eigen gegevens te beheren en verschillende zaken zelf te regelen. Daarnaast bieden we leidinggevenden handige tools en inzichten om efficiënter HR-taken uit te voeren.

finance & controle

Finance-koppeling

Onze software biedt de mogelijkheid om te integreren met verschillende boekhoudprogramma’s. Hierdoor wordt de loonjournaalpost automatisch overgebracht naar de gekoppelde software op maandelijkse basis. Dankzij deze koppeling verloopt het proces efficiënt en nauwkeurig, waardoor de financiële administratie naadloos kan worden bijgewerkt met de juiste salarisgegevens.

finance koppeling

Accreditaties

 
© 2024 Fixed Finance