Corona update

Om u te informeren m.b.t. regelingen en gevolgen voor ondernemers en hun medewerkers m.b.t. het corona virus, hierbij een nieuwsbericht.

Voor onze klanten: wij nemen de komende dagen persoonlijk contact op om de actiepunten voor jullie als organisatie in kaart te brengen en zullen jullie uiteraard begeleiden!

Regelingen vanuit overheid/ wet voor werkgever/werknemer:

 • Werktijdverkorting en een WW-uitkering voor het personeel:

Hierop kan een beroep gedaan worden indien er door het corona virus een acute vermindering van werk binnen uw organisatie ontstaat.

Dit is van toepassing indien u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk heeft.

De uitkering bedraagt 70% van het salaris voor het gedeelte wat verminderd is aan uren, de overige 30% wordt dus wel betaald door werkgever.

Deze regeling geldt niet voor oproepkrachten, uitzendkrachten en ZZP-ers binnen uw organisatie                          .

 • Calamiteitenverlof:

Dit is bedoeld voor kortverlof (enkele uren tot dagen) en kan bijv. worden ingezet door werknemers om de periode waarin zij opvang voor de kinderen proberen te organiseren. Tijdens dit verlof geldt een doorbetalingsverplichting van 100% voor de werkgever.

 • Kortdurend zorgverlof:

Dit is bedoelt voor werknemers die voor zieke familieleden moeten zorgen. Dit verlof bedraagt maximaal het aantal uren van twee werkweken. Tijdens dit kortdurend zorgverlof kan de werknemer aanspraak blijven maken op zeventig procent (minimaal het minimum loon) van het normale salaris, maar er kunnen aanvullende regels gelden (bijv. op grond van een personeelshandboek en/of cao).

Bij uitzondering kan kortdurend zorg verlof ook ingezet worden door de medewerkers die absoluut geen andere opvang voor de kinderen kunnen organiseren.

 • Bijzonder uitstel van betaling belastingen:

Wij kunnen per direct uitstel voor u aanvragen voor betaling van de volgende belastingen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting.

 • Geen verzuimboete:

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete achterwege laten of terugdraaien die is opgelegd voor het niet (tijdig) betalen van belasting.

 • Verlaging voorlopige aanslag:

Breng uw resultaatverwachtingen voor 2020 in beeld, zodat wij de voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aanpassen voor u.

 • Voorlopige verliesverrekening

Het verzoeken om voorlopige verliesverrekening zorgt er voor dat u de vennootschapsbelasting over uw verlies sneller terug ontvangt.

 • Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

BKMB kredieten kunnen worden benut als overbruggingskredieten.

 

Regelingen voor ZZP-ers:

 • Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten:

Ook ZZP-ers kunnen hiervan gebruik maken

 • Overweeg factoring:

Dit is een kredietvorm waarbij je vorderingen snel betaald krijgt.

 • Beroep doen op het besluit Bijstandsverlening zelfstandigen

Helaas zijn er op dit moment (nog) weinig specifieke maatregelen getroffen voor de ZZP-ers, wij houden dit nauwlettend in de gaten en zullen u informeren indien nieuwe maatregelen getroffen worden. 

Wat kunt u zelf doen:

 • Communiceer duidelijk naar de werknemers
 • Neem hygiëne maatregelen op de werkvloer
 • Optimaliseer uw mogelijkheden online en op afstand met elkaar samen te werken
 • Stel een thuiswerkbeleid op (hierbij kunnen wij of uw bedrijfsarts begeleiden)
 • Pas u werktijden aan indien mogelijk (wellicht is deze oplossing ook inzetbaar voor medewerkers die overdag zorg moet dragen voor de kinderen)
 • Faciliteert u, uw werknemers trainingen en opleidingen te volgen? Wellicht is dit het juiste moment! Bekijk de online mogelijkheden voor uw werknemers die thuis zitten.
 • Probeer zoveel mogelijk werkzaamheden en afspraken via online communicatie middelen door te laten lopen
 • Wanneer werknemers zich ziek melden dan kunt u dit gewoon claimen op uw ziekteverzuimverzekering. Uit voorzorg ziekmelden is niet gedekt.
 • Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij om in kaart te brengen wat zij eventueel vergoeden (denk aan annuleren zakenreizen, events etc.)
 • Overweeg de opties voor factoring om uw vorderingen te innen
 • Breng in kaart op welke manier u nu juist wel omzet kunt genereren (wij denken graag met u mee)

Wij zullen onze normale werkzaamheden zoveel mogelijk volgens afspraak voortzetten, maar zullen bedrijven met acute hulpbehoefte t.b.v. deze situatie voorrang geven. Wij hopen op uw begrip.

Zoals aangegeven nemen wij zelf de komende dagen persoonlijk contact op, maar bij vragen kunt u uiteraard met ons bellen (Sanne Knol – 06-27397497).

Om zo snel en goed mogelijk hulp te bieden aan al onze klanten hebben wij de krachten gebundeld met Griffioen Employee Benefits BV. U kunt eventueel ook contact opnemen met Frans Griffioen (06-53296069).