Prinsjesdag 2023: Belangrijke plannen voor ondernemers

Prinsjesdag gevolgen voor ondernemers
Home » Nieuws » Prinsjesdag 2023: Belangrijke plannen voor ondernemers

Op Prinsjesdag zijn er weer veel plannen gepresenteerd voor het komende jaar. In deze blog lichten we enkele belangrijke plannen toe die specifiek betrekking hebben op ondernemers.

Verlaging mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost van je winst die je kunt krijgen als je een of meerdere ondernemingen hebt. Het is een percentage over de behaalde jaarwinst van deze onderneming(en). Nu bedraagt dit percentage nog 14%, maar het voorstel is om dit in 2024 te verlagen naar 12,7%.

Afschrijving op gebouwen in eigen gebruik

Voor ondernemers die belast zijn onder de inkomstenbelasting, mag er op het bedrijfspand in eigen gebruik worden afgeschreven tot op 50% van de WOZ-waarde van het pand. Vanaf volgend jaar wordt deze afschrijving beperkt, waardoor er tot de volledige WOZ-waarde afgeschreven kan worden. Dit komt overeen met de methode die nu al geldt voor ondernemers onder de vennootschapsbelasting.

Wijzigingen in EIA en MIA

Energie-investeringsaftrek (EIA): Je kunt EIA krijgen voor bepaalde energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. De EIA bedraagt momenteel 45,5%, maar wordt vanaf 2024 verlaagd naar 40%. Het maximale investeringsbedrag zou verminderen, maar door een structurele verhoging van het budget met € 25 miljoen gaat deze vermindering niet door. De EIA loopt nu tot 2029.

Milieu-investeringsaftrek (MIA): Deze aftrek is voor milieuvriendelijke investeringen en zal ook verlengd worden tot 2029.

Verhuurd vastgoed

Vanaf 1 januari 2024 wordt aan derden verhuurd vastgoed wettelijk gezien als beleggingsvermogen. Dit betekent dat de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de Doorschuifregeling Schenking (DSR ab) hier niet meer op van toepassing zijn, omdat deze enkel gelden voor ondernemingsvermogen.

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf dit jaar sneller afgebouwd. Hier zijn de criteria om in aanmerking te komen:

  • Je bent jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je besteedt tenminste 1.225 uren en 50% van je totale arbeidstijd aan je onderneming.

Voor ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd aan het begin van het jaar hebben bereikt en voldoen aan het urencriterium, is de aftrek 50%.

Tip: Het is essentieel om een urenspecificatie bij te houden van de werkzaamheden voor je onderneming, zodat je aannemelijk kunt maken dat je aan het urencriterium voldoet.

Vragen?

Heb je vragen over de plannen of hoe ze jouw situatie kunnen beïnvloeden? Neem dan contact met ons op.

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de op Prinsjesdag gepresenteerde voorstellen nog door het parlement goedgekeurd moeten worden. Totdat deze stappen zijn voltooid, blijven de voorstellen in de planfase en zijn ze niet definitief.