Prinsjesdag 2023: Belangrijke plannen voor werkgevers en werknemers

Prinsjesdag plannen voor werkgevers en werknemers
Home » Nieuws » Prinsjesdag 2023: Belangrijke plannen voor werkgevers en werknemers

Op Prinsjesdag zijn er weer veel plannen gepresenteerd voor het komende jaar. In deze blog lichten we enkele belangrijke plannen toe die specifiek betrekking hebben op werkgevers en werknemers.

Herstel maximumbedrag vrije ruimte

Vorig jaar werd het percentage van de vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 fiscale loonsom eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3%. De structurele verhoging naar 1,92% werd een jaar uitgesteld. Daarbij werd per ongeluk het maximumbedrag van de eerste schijf niet aangepast. Dat wordt nu hersteld met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Daartoe wordt het maximumbedrag verhoogd van € 6.800 (1,7% over € 400.000) naar € 12.000 (3% over € 400.000). Boven de € 400.000 is het percentage 1,18% gebleven. Vanaf 2024 wordt het percentage alsnog 1,92% over € 400.000 en daarboven 1,18%.

Vereenvoudiging vrijstelling OV-abonnementen

Je kunt een abonnement voor het openbaar vervoer (OV) onder de huidige regels op twee manieren onbelast verstrekken aan je werknemers. Het demissionaire kabinet wil het onbelast verstrekken van OV-abonnementen vereenvoudigen door vanaf 2024 de twee bestaande regelingen te vervangen door één gerichte vrijstelling. Een OV-jaarkaart die je vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt aan je werknemers, is daardoor onbelast, mits de werknemer de OV-jaarkaart ook (in welke mate dan ook) gebruikt voor zakelijke reizen, waaronder woon-werkverkeer.

Verdere verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is dit jaar verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Deze onbelaste vergoeding is een gerichte vrijstelling en komt dus niet ten laste van de vrije ruimte. Volgend jaar gaat de onbelaste reiskostenvergoeding verder omhoog naar maximaal € 0,23 per kilometer.

Aanscherping criteria bijtelling zonnecelauto

In 2024 blijft het bijtellingspercentage 16% voor een nieuwe elektrische auto van de zaak. Dit percentage mag je toepassen op maximaal € 30.000 van de catalogusprijs van de auto. Is de catalogusprijs hoger, dan geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%. Maar rijd je in een auto op waterstof of zonne-energie? Dan geldt deze splitsing in het bijtellingspercentage niet voor je. Je mag daardoor bij deze auto’s over de hele aanschafprijs het lagere bijtellingspercentage van 16% toepassen.

Je hebt een zonnecelauto als de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste 1 kilowatt-piek. Voorgesteld wordt om dit criterium aan te scherpen. Vanaf 2024 heb je een voor de uitzondering kwalificerende zonnecelauto als de auto geïntegreerde zonnepanelen heeft, waarbij het vermogen in wattpiek gedeeld door het verbruik in wattuur per kilometer ten minste 7 is. Deze regeling geldt niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor ondernemers en Directeur-Grootaandeelhouders (dga’s) die in een auto van de zaak rijden.

Vragen?

Heb je vragen over de plannen voor werkgevers of werknemers? Neem dan contact met ons op.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de op Prinsjesdag gepresenteerde voorstellen nog door het parlement goedgekeurd moeten worden. Totdat deze stappen zijn voltooid, blijven de voorstellen in de planfase en zijn ze niet definitief.