Wet WAB

Wet WAB

Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft gaat per 1 januari 2020 de wet WAB (wet arbeidsmarkt in balans) in. Deze wet omvat een aantal wijzigingen:

  • Verruiming ketenregeling: per 1 januari 2020 3 aansluitende contracten in 3 jaar afsluiten. Dit is nu 3 contracten in 2 jaar.
  • Oproepkrachten: oproepkrachten met een nulurencontract of min/max contract zijn alleen verplicht te komen werken als zij minimaal 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. Zo niet, mag de oproepkracht het werk weigeren. Als de oproep korter dan 4 dagen van tevoren wordt opgezegd moet de oproepkracht uitbetaald worden. Na een contractperiode van 12 maanden is de werkgever daarnaast verplicht de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.
  • Transitievergoeding: De werknemer heeft recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, voorheen was dit pas na 2 jaar. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3e bruto maandsalaris per gewerkt jaar, daarmee is de hoogte lager geworden dan de oude regeling.
  • WW premie: de huidige premie is afhankelijk van de toegewezen sector. Per 1 januari zal de WW premie afhankelijk zijn van het type contract wat de werknemer heeft. Als de werknemer een onbepaalde tijdscontract heeft, is de premie een stuk lager dan bij werknemers met een bepaalde tijdscontract. Het verschil tussen deze premies bedraagt 5%. U kunt er dus voor kiezen om een medewerker eerder een onbepaalde tijdscontract aan te bieden, zodat je deze kosten lager kunt houden. LET OP: er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn voor onbepaalde tijd, ook als een bepaalde tijdscontract automatisch is overgegaan in onbepaalde tijd.
  • Payrollwerknemers hebben per 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.
  • Aanpassing ontslagrecht: per 1 januari 2020 kunt u een optelsom maken uit verschillende omstandigheden voor ontslag, dit heet de cumulatiegrond. Deze gronden samen moeten dan een redelijke grond voor ontslag opleveren, nu is het nog zo dat 1 grond helemaal moet voldoen voor ontslag, nu kunt u deze dus met elkaar combineren.

Daarnaast is de Werkkostenregeling iets veranderd. De vrije ruimte wordt verhoogt, deze is nu 1,2% van de fiscale loonsom en wordt verhoogt naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom, alles daarboven blijft 1,2%. De kosten voor een aanvraag Verklaring omtrent gedrag valt nu nog in de vrije ruimte, per 1 januari is dat niet meer het geval en is dit, net als bij reiskosten, een gerichte vrijstelling.

Ook is het per 1 januari 2020 mogelijk om als werkgever een fiets aan de werknemer ter beschikking te stellen en de werknemer hier een bijtelling voor te laten betalen. De bijtelling bedraagt 7% van de nieuwaarde. Voor de dagen dat de medewerker daadwerkelijk op deze fiets naar het werk gaat, mag er geen reiskostenvergoeding naast betaald worden. Deze regeling mag ook toegepast worden naast een auto van de zaak.