Wijzigingen Prinsjesdagplannen

Wijzigingen Prinsjesdagplannen

Home » Nieuws » Wijzigingen Prinsjesdagplannen

Eerder schreven we over de Prinsjesdagplannen. Inmiddels zijn er een aantal wijzigingen bekend geworden, die we natuurlijk ook met jou delen.

Wijzigingen DGA

  • Het toptarief in box 2 wordt verhoogd met 2%. Dit betekent dat het toptarief 33% wordt (in plaats van 31%) in 2024 voor dividenduitkeringen boven een bedrag van € 67.000 (en € 134.000 voor fiscaal partners) per jaar. Voor dividenduitkeringen onder dat bedrag blijft het tarief 24,5%. In 2023 is het tarief 26,9% voor alle dividenduitkeringen.
  • Het maximumbedrag voor lenen uit de B.V. (excessief lenen) wordt per 2024 verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.
  • De afschaffing van de giftenaftrek in de Vpb voor giften onder de € 100.000 gaat niet door.

Wijzigingen ondernemers

In het Belastingplan is voorgesteld om de MKB winstvrijstelling te verlagen van 14% naar 12,7%. Door deze vrijstelling wordt een deel van de winst van IB-ondernemers niet belast. Deze verlaging wordt echter beperkt; het percentage komt daardoor op 13,31%.

Wijzigingen werkgevers en werknemers

De 30% regeling wordt verder versoberd.

Wijzigingen voor Alle Belastingbetalers

  • Het box 3 tarief wordt mogelijk verhoogd naar 36% vanaf 2024 (in plaats van de eerder voorgestelde verhoging tot 34% voor 2024 en 2025).
  • De afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt uitgesteld naar 2027. Er wordt een afbouw van de IACK in negen stappen ingevoerd voor alle ouders die op basis van hun inkomens- en gezinssituatie recht hebben op IACK, inclusief de ouders van kinderen die na 31 december 2024 worden geboren. De IACK zal op 1 januari 2035 volledig zijn uitgefaseerd.
  • De vanaf 1 juli 2023 geldende accijnsverhoging voor benzine, diesel en LPG wordt met 1 jaar verlengd, en de reguliere indexatie per 1 januari 2024 wordt niet doorgevoerd.

Vragen?

Heb je vragen over de Prinsjesdagplannen? Neem dan contact met ons op.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de op Prinsjesdag gepresenteerde voorstellen nog door het parlement goedgekeurd moeten worden. Totdat deze stappen zijn voltooid, blijven de voorstellen in de planfase en zijn ze niet definitief.